Utenriksdepartementet live stream

 

Utenrikstjenestens næringsfremmeseminar 5. januar 2016
Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17
Festsalen, 2 etg.

00:00:00    Velkommen v/Anne Lene Dale, avd.dir. Næringspolitisk seksjon
00:03:00    Økonomisk diplomati v/statssekretær Tone Skogen
00:25:37    Taktskifte i Europa v/statssekretær Elsbeth Tronstad
00:47:59    Hvor går Innovasjon Norge? v/Per Niederbach, dir. regioner og finansiering og Catherine Pia Lund, dir. «merkevaren Norge»
01:16:50    Innovative Nordics v/amb. Kai Eide, Stockholm
01:57:01    Kunnskap for fremtiden v/ Frank Reichert, rektor, Universitetet I Agder. Q&A
02:37:31    Kunnskapens betydning for norsk konkurransekraft v/ Christine Meyer, adm.dir. SSB. Q&A
03:34:10    Historien om Algeta og Nordic Nanovector: Start-ups med internasjonal suksess v/Roy Larsen, gründer og nukleærkjemiker
03:57:32    Gründer-Norge – for liten andedam eller fint sted å svømme? entreprenør Anita Schjøll Brede
04:34:57    Er Norge attraktiv for global industri?  v/Håvard Moe, teknologidirektør, Elkem. Q&A
05:16:05    Hva er ambassadenes merverdi i Europa?  v/amb. Rolf Einar Fife, Paris
05:37:20    Næringsfremme i modne markeder v/generalkonsul Morten Paulsen.