Live stream

 

 

Program

10:00-10:10 Introduksjon Tom Erik Julsrud

10:10-10:50 Reisekjeder - hvordan ser de ut og hvilken betydning har de for valget av transportmiddel? Berit Grue

10:50-11:30 Bo-områder for miljøvennlige arbeidsreiser Frants Gundersen

11:30-12:30 LUNSJ  

12:30-13:10 Slutt på lidenskapen? Mot et mer pragmatisk forhold til bil Susanne Nordbakke

13:10-13:50 Dyrere og lengre avstand til parkering: Hvordan nye parkeringsregimer kan påvirke bilbruk og bilhold Petter Christiansen

13:50-14:00 BENSTREKK  

14:00-14:40 Tilgang til kollektivtransport og bruk: oppfatning kontra virkelighet Tanu Priya Uteng

14:40-15:00 Oppsummering og betrakninger rundt fremtidens RVU Øystein Engebretsen