frokostmøte om kompetanseheving og forskning

 

PBL har invitert tre innledere til frokostmøtet om kompetanseheving og forskning:

  • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for hva som er målene og ideene bak regjeringens satsing på kompetanseheving og forskning, samt fortelle hvordan satsingen vil påvirke praksisfeltet i årene fremover.
     
  • Administrerende direktør Marit Lambrechts i Kunnskapsbarnehagen Espira, som blant annet har bakgrunn som forsker, vil utfordre statsråden på hvordan barnehageforskningen kan gjøres praksisnær og relevant for sektoren.
     
  • Eier og daglig leder Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet vil, med sin bakgrunn som pedagog, utfordre statsråden på hvordan regjeringen kan strukturere kompetansehevingen slik at den er relevant og når flest mulig ansatte i barnehagesektoren.
  •