Dere kan stille spørsmål på SMS til tlf. 454 25 987 mens seminaret foregår.


Kunnskapsdepartementet svarer på spørsmål rett etter lunsj, mens NOKUT svarer på
spørsmål på slutten av seminaret.

Program

09.30 - Registrering

10.00 - Endringene i fagskoleloven og om å lage forskrift
Ann-Marit Roterud Espe, rådgiver i Kunnskapsdepartementet

10.45 - NOKUT veileder om forskriftens innhold

11.15 - Lunsj

12.00 - Kunnskapsdepartementet svarer på spørsmål

12.15 - NOKUT veileder om nødvendige endringer i fagskolens drift

13.00 - Vel hjem