Arktis slik vi kjenner det – en saga blott

 

Seminar om klimaendringer og samfunn i Arktis

Tid og sted: 15. juni, 0830-12, Miljødirektoratet, Oslo

Arrangører: Miljødirektoratet og Norsk polarinstitutt

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under dette seminaret vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn. 

Arctic Monitoring Assessment Programme (AMAP) er en arbeidsgruppe under Arktisk Råd som overvåker og dokumenterer klima- og miljøendringer i Arktis. Denne våren ferdigstilles to viktige rapporter fra AMAP – en om snø, vann, is og permafrost, og en om tilpasning i et Arktis i rask endring. Vi deler dette seminaret inn i tre deler: En om det naturvitenskaplige grunnlaget, en om de samfunnsmessige endringene og virkningene, og en dialog på slutten hvor vi forsøker å se det hele i sammenheng.

Detaljert program med tema og innledere kommer.