Forslag til fremtidens verktøy for å måle tilstanden i naturen

10.00 Velkommen
v/ Lene Lyngby, Ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet 

10.05 Behovet for dette arbeidet

v/ Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister   

10.15 Hovedanbefalinger fra Ekspertrådet for økologisk tilstand

Presentasjon av hovedanbefalingene og overrekkelse av rapporten Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand- Forslag fra et ekspertråd.

V/ Signe Nybø, Ekspertrådets leder 

10.50 Pause 

11.00 Ekspertrådets anbefalinger for de ulike økosystemene

Innledning v/ Ekspertrådets leder

Økosystem Skog

Økosystem Fjell

Økosystem Arktisk Tundra

Økosystem Våtmark

Økosystem Semi-naturlig mark

Økosystem Naturlig åpne områder under skoggrensa

Økosystem Hav 

12.55 – 13.00 Avslutning

v/ Kristin Thorsrud Teien, Avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet