Seminar om IPCCs spesialrapport om hav og kryosfære

Agenda

[09.30] Registrering

[10.00] Velkommen og innledning. Solrun Figenschau Skjellum, seksjonsleder
Klimakunnskapsseksjon, Miljødirektoratet

[10.10] Miljødirektoratets arbeid, hva ligger i politikkrelevans? Eksempler fra
spesialrapporten om 1,5 grader. Øyvind Christophersen, sjefingeniør,
Miljødirektoratet

[10.30] Hva er viktig i en scopingfase? Bakgrunn for Spesialrapport om hav og
kryosfære og forholdet til AR6. Jan Fuglestvedt, forskningsleder CICERO og vice
chair IPCC WGI

[10.50] Hvordan kan SWIPA bidra i spesialrapporten om hav og kryosfære? Lars-Otto
Reiersen, leder AMAP

[11.10] Tanker om spesialrapporten og deltakelse i scopingmøtet. Cecilie Mauritzen,
forskningsleder, NIVA

[11.30] LUNSJ

[12.15] Gruppearbeid og diskusjon: Innspill til scopingen fra workshopdeltakerne.
Hva er de mest relevante temaene og hvordan kan forksningen bidra (både
internasjonalt og norsk perspektiv)? Hvorfor bør disse temaene tas inn i
spesialrapporten heller enn ARG? Forslag til struktur for rapporten

[13.45] Oppsummering og videre prosess. Øyvind Christophersen, sjefingeniør,
Miljødirektoratet

[14.00] SLUTT