Lundbeck Webcast

15:00-15:15 Velkommen Christoffer Dahl, Country Manager, H. Lundbeck AS

GENERELL DEL: NYE VERKTØY INNEN PSYKIATRI

15:15-15:45 Innføringen av Research Domain Criteria (RDoC): nyttig i forskning, men klinisk ubrukelig? Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus dr.med., UiO

15:45-16:15 Genetiske markørers implikasjoner for diagnostikk og behandling av depresjoner Ole A. Andreassen, professor i psykiatri, OUS Ullevål

16:15-16:30 Pause

SCHIZOFRENI

16:30-17:00 Skal det siste være det første (depotbehandling ved schizofreni) Jan Ø. Berle, professor i psykiatri, Helse Bergen HF

17:00-17:45 «Optimizing the treatment of schizophrenia throughout the illness course: The value of early intervention and maintenance treatment» Christopher Corell, Professor, MD, Psychiatry and Molecular Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine, New York