Live Stream 01/11/2016-02/11/2016

Program - Dag 2

0900 - 0910 Intro til dag 2 || Møteleder

0910 - 0940 Kompetansebyggende aktiviteter i IUA med økonomisk støtte fra Kystverket - presentasjon av læringspunkter å dele med øvrige || IUA Telemark

0940 - 1000 Ny kommunikasjonsveileder og dens betydning for IUA || Kystverket v/Solveig Moe Frøland

1000 - 1030 Uønsket hendelse håndtert av IUA ”fergen Godfjord” gjennomgang og presentasjon av læringspunkter || IUA Helgeland

1030 - 1100 Kaffepause

1100 - 1200 Veileder for utarbeidelse av tiltakskort ved akutt forurensning i miljøsårbare områder. Hvordan kan andre IUA lære av prosess gjennomfør i IUA Vestfold || IUA Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold

1200 - 1300 Nytt kapittel akutt forurensning i forurensningsforskriften - gruppearbeid om hva dette betyr for de enkelte IUA i deres bidrag i en statlig aksjon || Kystverket, Miljødirektoratet, Alle

1300 - 1315 Presentasjon av enkelte funn etter gruppearbeidet || Møteleder

1315 - 1330 Oppsummering og avslutning av seminaret || Kystverket

1330 - Lunsj og vel hjem