Oslo - Innovative grep i norsk boligpolitikk

1.11.2016, Victoria Kino

Program: 

09.00 - Registrering og mingling Lett frokostservering ved Kirkens Bymisjon, Kafé Saba

10.00 - Velkommen til konferanse || Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken, Lasse Jalling, konstituert områdedirektør i KS

10.15 - «Vi fornyer og forbedrer boligpolitikken» || Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

10.25 - Statens pris for boligsosialt arbeid || Presentasjon av juryens arbeid ved Janne Strandrud, seniorrådgiver i Helsedirektoratet || Utdeling av prisen ved Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister og Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister

10.45 - Lansering «Veiviser Bolig for velferd» || Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister ||Trond Os Haare, prosjektleder for Veiviser Bolig for velferd, presenterer prosjektet

11.00 - Presentasjon av Veiviseren || Synnøve Seljeflot, prosjektleder for faglig innhold i Veiviseren || Rolf Kåre Jensen, rådmannn i Bodø kommune Synnøve Bjordal, boligkonsulent i Trondheim kommune og fra ressursgruppa til Veiviseren

11.30 – Lunsj

12.30 - «Innovative grep i kommunene for å møte de boligsosiale utfordringene» || Trond Stigen, seksjonssjef for bolig i Bergen kommune || Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune || Roar Stangnes, rådgiver i stab for politisk og adm.ledelse i Tromsø kommune

13.30 – Pause

13.50 - «Innovasjon i byutvikling» || Hanna Elise Marcussen (MGD), byråd for byutvikling i Oslo kommune

14.05 - «Hvorfor er tverrdirektorialt samarbeid avgjørende i Bolig for Velferd?» || Anette Mjelde, avdelingsdirektør, avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet || Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.30 - Paneldebatt: «Nye innovative grep i norsk boligpolitikk»

  • Debattleder: Aslak Bonde
  • Deltakere til paneldebatten:
  • Bjørn Johan Pedersen, strategidirektør i Husbanken
  • Anette Mjelde, avdelingsdirektør i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet
  • Alf Johan Svele, ordfører(H) i Holmestrand kommune
  • Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen
  • Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune
  • Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet

15.00 - Avslutning og oppsummering av dagen ved Aslak Bonde, konferansier

15.10 - Slutt for dagen

 

Produksjon levert av Video for Web AS