Program

10:00 – 11:00  Første år med ny revisjonsberetning for børsselskapene: 

Har vi ordene i behold når vi sier at «Nå bør du lese revisjonsberetningen først»? 

Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen
 
Etterfølgende paneldiskusjon med styreleder Trond-Morten Lindberg i Revisorforeningen, Elin Karfjell, styremedlem og medlem i revisjonsutvalget i DNO og senior porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand.

11:00 – 11:15  Beste revisjonsberetning 2016: 

Utdeling av pris for årets beste revisjonsberetning

 

11:15 – 12:00  Lunsj

12:00 – 12:20

Skattedirektør Hans Chr. Holte om Skatteetatens langsiktige planer for å ta i bruk teknologi til løpende innhenting av pålitelige regnskapsopplysninger fra næringsdrivende: 

- Vil det fortsatt være behov for revisorer og regnskapsførere som mellomledd dersom Skatteetaten selv kan hente inn opplysningene? 

Skattedirektør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet

12:20 – 13:05

Cyber-sikkerhet i egen virksomhet og hos klientene. Skytjenester, alltid «på», åpne nettverk og ansattes aktivitet på nett innebærer risiko: 

- Hva kan gå galt? Hvordan forebygge skade og at viktig informasjon ikke kommer på avveie? Hva bør revisor være oppmerksom på? 

Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd

13:05 – 13:40  Revisors rammevilkår: 

Hvilke endringer kommer og når må du som revisor forholde deg til disse?  

Om endringer i revisorlov, aksjelov og regnskapslov. Oppsummering ved adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

13:40 – 13:45: Oppsummering og avslutning