DFØs styringskonferanse 2015 - Dilemmaer i styring

 

Program 21. januar 2015

08.45 – 09.15

Registrering

09.15 – 09.45

Velkommen
Finansminister Siv Jensen
Bedre Stat- prisen
Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring

09.45 – 10.40

Cost Control and Innovation
Christopher Hood, professor of Government, Oxford University

10.40 – 11.10 

Pause

11.10 – 12.00

Det er resultatet som teller
Robert Karjel,  svensk offiser i helikoptervåpenet og foredragsholder.

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.15

Replikk!

13.15 – 13.45

Hvilken risiko kan vi leve med?
Riksrevisor Per Kristian Foss intervjues av Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. 

13.45 – 14.05

Teknologi på tvers – styringsutfordringer i Nødnett
Cecilie B.Løken, avdelingsdirektør,  Direktoratet for nødkommunikasjon

14.05 – 14.25

Effektivisering: drøm eller virkelighet?
Elisabeth Åmot, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt

14.25 – 14.50

Pause

14.50 – 15.10

Fra høyteknologisk tempo til statlig byråkrati
Anita Krohn Traaseth, direktør Innovasjon Norge

15.10 – 15.30

Sjef privat eller sjef i stat?
Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd.

15.30 – 16.00

Dilemmaer i styring - fag og politikk
Finansråd Svein Gjedrem, Finansdepartementet

16.00

 Avslutning