GDPR for offentlig sektor - vær påkledd når stormen kommer

Agenda for dagen: 

08.30: Kaffe og registrering
09.00: Digital transformasjon av din kjernevirksomhet; Digital 360. Introduksjon ved Dag Fodstad, CEO Crayon
09.15: GDPR - en helhetlig tilnærming v/ Tom Reffhaug, Chief Enterprise Architect, Crayon
09.30: Strategi og prosesser for GDPR, et lederansvar v/ Rolf Haavik, partner i Habberstad
10.00: Pause
10.15: Hvilke juridiske utfordringer står din virksomhet overfor? v/ Thor Beke og Espen Bakjord, teknologi- og mediaavdelingen i  Berngaard/Sandbek
10.45: Hvordan dokumentere og lagre din virksomhets tiltak for å være compliant? Christian Kalvik Johansen, Inmeta
11.05: Hvilke teknologiske utfordringer vil din virksomhet sannsynligvis møte på veien til compliance? v/ Ingar Kopperud, Manager, Project Delivery, Crayon Services.
11.25: Oppsummering og spørsmål