Klimakommunikasjon 2015

 

Klimakommunikasjon 2015

Politikere venter på borgerne, mens borgerne venter på politikerne for å vise vei. Hvordan bringe klima hjem og personlig, slik at det også blir en politisk prioritet?

20OKT

  • Kontakt:Bogdana Fedorak
  • Sted:Nydalen, Rom A1-030
  • Tidsrom:Tirsdag 09:00 - 15:30

Det er mange grunner til at informasjonskampanjer er utilstrekkelige for å engasjere folk i klima. For å unngå dissonans og opprettholde en klimavennlig holdning, er det viktig at så mange daglige handlinger er konsistente med klima-kunnskapen, uten at det skal koste noe særlig ekstra innsats. 

Mange valg som forbrukere gjør har store og langvarige konsekvenser for energi-forbruk og dermed utslipp. Dette gjelder særlig ift innkjøp av hus, bil, husholdningsapparater, klær og matvarer, spesielt kjøtt. Kan vi legge valgsituasjoner til rette for folk slik at det blir enkelt å handle rett? Dette kalles gjerne nudging, også kalt dulting på norsk.

Dette 4. klimakommunikasjonsseminaret på BI handler om: Hvordan tar vi disse mulighetene i bruk?

 

Del 1 Hvorfor bringe klima hjem?

09:00Velkommen & Åpning. v/ Jørgen Randers (tbc)

09:05Bente Wahl & Kamilla Pedersen, Met.no: Historien bak ‘Værmelding 2050’

09:25Per Espen Stoknes, BI: Individuelle handlinger - kollektive løsninger?

09:50Eva Fosby Livgard, TNS Gallup.: Nordmenns klimaengasjement 2008-2015

10:10Panel diskusjon

10:30Pause

 

Del 2 (M)atferdsendring: Hvordan endre bolig-biff-bil?

10:50Steffen Kallbekken, GreeNudge: Green by design!

11:10Brian Wansink, Cornell Univ: Mindless Eating?

11:30Christian Klöckner, NTNU: Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk?

11:50Panel diskusjon med REMA og Maxbo …København/Oslo bil (tbc)

12:15Lunsj

 

Del 3 Verktøykasse for hverdagens klimavalg

13:00Steffen Kallbekken & Anne Solgaard introduserer workshop

13:10Workshop: Hvordan anvende verktøy for påvirke folks klimavalg?

14:30Pause

14:45Plenum: resultater - hva vil jeg ta med ‘hjem’ og anvende

15:15Konferanse-oppsummering fra GreeNudge, BI,

15:35Slutt