For informasjon om arrangementet, klikk her

Program

Fredag 5. august 2016

13:00     Registrering

14:00     Åpningstale

14:15     Konstituering

16:45     Pause med mat

17:15     Konstituering

20:30     Forventet slutt – Frivillig samling på Cafe Con Bar

 

Lørdag 6. august 2016

09:00     Registrering

09:30     Konstituering

11:30     Lunsj

13:00     Konstituering

13:15     Valget starter

17:30     Forventet slutt

19:56     Bankett

Fullstendig program blir utdelt ved registrering